Pohádkové království

Zlomyslní šotkové usilují o zničení říše pohádek. Pan král proto povolává pohádkové bytosti, aby mu pomohly tento problém vyřešit. Dobro nakonec nad zlem zvítězí.

Nechte se vtáhnout do pohádkově laděné hry, vhodné zejména pro menší děti, ve které dobro bojuje se zlem a nakonec zvítězí. Děti i vedoucí se promění v pohádkové postavy, aby zachránili říši pohádek před zlotřilými šotky, zákeřnými bytůstkami, které mění a ničí pohádky pomocí kouzelného inkoustu. Nezbývá než spojit síly a ty nezbedníky zastavit.

Nejdůležitějším předmětem v království je Prakniha pohádek, na jejíchž stránkách byla napsána první pohádka vůbec a ze které pak všechny ostatní pohádky vycházely. Příběh Prapohádky je spojující linií celého tábora, předčítá se z ní každý den na pokračování.

Každá z pohádkových postav povolaných panem králem na pomoc má v příběhu Prapohádky svou roli. A právě z Praknihy šotci ukradli důležitý list se stránkou 127, který obsahuje zašifrovaný návod pro všemocné kouzlo. Kdyby se šotkům podařilo šifru vyluštit, mohli by si s pohádkovým královstvím dělat, co by se jim zamanulo, a to by pravděpodobně znamenalo jeho konec.

Pohádkové bytosti se snaží pohromě zabránit, a jak se zdá, jediným účinným řešením je všechny šotky pochytat. K tomu jim po celou dobu pomáhá zkamenělý šotek, který se přidal na stranu království. Přátelství zkamenělého šotka je ovšem jen zdánlivé, až v závěru hry vyjde najevo, jaký je to zrádce.

Cesta k ukradenému listu není vůbec jednoduchá. Šotci přepisují a mění děj pohádek k obrazu svému a škodí, kde se dá. Jejich nekalosti děti pociťují na vlastní kůži, například když šotci snědí všechen chleba na snídani či promění kuchyňskou sůl v kamení. Pohádkové bytosti mají s napravováním všech těch neplech spoustu práce.

Problémů, které tihle darebáci způsobí, přibývá a zákeřnost šotků se stupňuje. O nenadálé zvraty, překvapení a dobrodružství není nouze. Je třeba najít kouzelného oslíka, zachránit Zlatou rybku, ubránit království před sežráním Otesánkem, a dokonce podvést i samotnou Smrtku. Události na sebe navazují, i když postup děje není vždy přímočarý. Na pohádkové postavy čeká též několik slepých uliček. Díky společnému úsilí nicméně nakonec vše dobře dopadne. Děti získají ukradený list a vyluští návod na všemocné kouzlo, s jehož pomocí pak šotky obrátí na stranu dobra.

Všichni připraveni projít branou pohádkové říše a čelit zlomyslným šotkům. Prakniha pohádek obsahuje první pohádku, která kdy byla napsána. Na audienci u krále. Tak jakou neplechu šotci natropili dnes? Zlatonosný oslíku, dej nám tolik potřebné platidlo a nešetři na nás, prosím! Zkamenělý šotek se přidal na stranu pohádkových bytostí. Za úplatu prozradí úkryt svých bývalých přátel. Tady máme jednoho z nich! Rychle odchytit a do klece! Klece s šotky patří na Prapohadův strom chráněný magickým kruhem. Před královským trůnem je o zábavu postaráno. Šotci si málem zlatou rybku upekli k obědu. Dvorní čaroděj snad pomocí svého umění odvrátí blížící se hrozbu. Koblížek odsouzen k popravě. Jak smrtku přelstít? Otesánka zahltíme hromadou dřeva. Snad jej to zastaví. Mrtvým slovům už nepomůže nic než živá voda. Oživená slova znovu vytisknuta a navrácena zpět do pohádek. Získán poslední chybějící klíč od truhly s ukradenou stránkou Praknihy. Zbývá zničit lahvičku s inkoustem, kterým šotci přepisují pohádky. Odcizený list Praknihy zpět v rukou pohádkových bytostí. Všemocné kouzlo nakonec šotky obrátí na stranu dobra.

Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Pohádkové království Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Pohádkové království Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Pohádkové království Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Pohádkové království Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Pohádkové království Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Pohádkové království