Tábor s obrem

Jeden z obyvatel obří říše zabloudil a usnul přímo na táborové louce. Týmy obrologů se o něj postarají a pomohou mu poskládat hodiny, které si nese s sebou v brašně.

Pokud máte zájem dozvědět se více o obrech a jejich podzemní říši, je tento tábor určen právě vám. Děti a vedoucí v roli vědeckých pracovníků využívají vzácnou příležitost podrobně jednoho z obrů prozkoumat. Ten totiž doslova zalehl jejich tábořiště. Zároveň mu v závěru pomohou s jeho problémem a z dílů, které má obr uloženy ve své monumentální brašně, poskládají hodiny udávající čas obří říše.

A jak to všechno začalo? Obr, který usnul na táborové louce, vzbudil pozornost místních obyvatel a ti hned kontaktovali Obrologickou společnost Čech a Moravy (OSČM), instituci zabývající se výzkumem obrů. Jakmile OSČM zjistila, že se obr nachází v místě letního tábora, pověřila děti, aby zjistily co nejvíce informací o jeho životě a obří říši. Pro jednodušší komunikaci s obrem zapůjčila novopečeným obrologům tlumočicí přístroj, který dokáže převést obrovy myšlenky ve srozumitelnou lidskou řeč.

Obr je zpočátku mírně nedůvěřivý, avšak po několika prvních setkáních s dětmi začnou ledy tát. Také děti si obra Elišku brzy oblíbí. Dozvídají se, že byl na zemský povrch vyslán z obří říše, aby nechal opravit hodiny, které nedopatřením rozbil. Tímto nešťastným činem zastavil v obří říši čas. Nepodařilo se mu však nalézt žádného ochotného hodináře, který by je opravil, a tak jeden den vysílen ulehl na louku a usnul. Spal dlouho a země jej po několika měsících pohltila.

Děti dají hlavy dohromady a po vzájemné domluvě obrovi přislíbí pomoc. Na oplátku jim bude odpovídat na otázky týkající se obřího života. Získané vědomosti pak určují směr, kterým se ubírají náměty pro další hry. Děti si například vyzkoušejí, jak je v podzemní říši ručně rozváděna voda, získávají lahodný mok z vodní plísně, a když obr onemocní, vyléčí jej zneškodněním nakažlivých bacilů. K příjemným každodenním povinnostem patří rituály s Eliškou – ranní probouzení písničkou, večerní krmení a zpívání ukolébavky před spaním.

Vítězné týmy jsou odměňovány jednotlivými díly hodin. Skupina, která díl získá, jej natře svou barvou. Hodiny se nakonec podaří společným úsilím složit, což obra nesmírně potěší. Jsou krásně pestrobarevné a je na nich vidět, jakou měrou která skupina přispěla ke společnému dílu. Natažení hodinového stroje a následné zprovoznění hodin působivě celou hru uzavře.

Vážené děti a rodiče, vítejte na konferenci Obrologické společnosti Čech a Moravy! Máme tu čest zde přivítat největší vědecké kapacity obrologického oboru. Obr Eliška si na pár měsíců zdříml. Probudil se zanesený zeminou. Eliška potřebuje naši pomoc. Rád by se vrátil zpět do obří říše. Obr tuze rád sladké. A co se týče porcí, ty jsou úměrné jeho velikosti. Opravdový obrolog expert celým svým srdcem při komunikaci s obrem. Obr má slabost pro tabák. Zásoby z jeho brašny je třeba odvézt co nejdále. Nějak takhle v obří říši řeší zásobování vodou. Odchycená vodní plíseň poskytne drahocennou tekutinu k výrobě obřího životabudiče. Eliška se rozstonal. Vinna je bakterie Koka Herkules! V obrově brašně se nachází spousta dílů z rozbitých hodin. Velké Eliškovo trápení. Získané díly hodin obarveny a zavěšeny ke schnutí. Všechny díly hodin konečně pohromadě. Podaří se je znovu sestavit? Podle barev lze jasně vidět, jak si která skupina vedla. Dílo se společnými silami podařilo dokončit. Hodiny fungují! Eliška má z opravených hodin nesmírnou radost. Bez funkčních hodin by v obří říši neběžel čas! Výkvět obrologie. Přítomní členové na sebe mohou být právem hrdí.

Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Tábor s obrem Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Tábor s obrem Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Tábor s obrem Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Tábor s obrem Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Tábor s obrem Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Tábor s obrem