Přesčas

Úkryt starobylého pokladu je zobrazen na sadě tajuplných talířů. Každý, kdo jej chce vypátrat, se musí seznámit s historií naší země, a to od pravěku až po současnost.

Prožijte zábavné putování historií od pravěku až po současnost, okořeněné navíc honbou za pokladem. S ohledem na celkový charakter tábora je hra vhodná spíše pro starší děti.

Hry a soutěže jsou motivovány třinácti historickými obdobími, při nichž děti zábavnou formou získávají poznatky o minulosti českého národa. Teprve po této přípravě mohou vyrazit na cestu za pokladem z konce 18. století, ke kterému je dovedou tajemné starožitné talíře rozmístěné na deseti významných místech České republiky.

Na talířích je nakresleno místo s pokladem. Každý z nich však obsahuje jen část obrázku a pouze spojením všech je možno přesně určit, kde je poklad ukrytý. Jeden talíř již děti mají, zapůjčil jim ho spřízněný sběratel starožitností. S ostatními pak pomůže vzácný mechanický stroj točník. S dostatečným přísunem energie, která je mu každý den dodávána otáčením klikou, dokáže stroj vygenerovat nápovědy k místům, kde se talíře nacházejí. Aby dětidokázaly z indicií vyčíst, o která místa se jedná, musí se dostatečně dobře orientovat v dějinách naší země.

Během táborových dní si proto prostřednictvím motivací, her a soutěží osobně prožijí nejvýznamnější období naší historie. Vše potřebné se tak dozvědí zábavnou a zážitkovou formou. V úkolu jim pomáhají dva kronikáři, na slovo vzatí znalci historie. Jsou to oni, kteří dětem přeloží pravěkou řeč, když na tábor zavítají návštěvníci z doby kamenné, nebo se postarají o Konstantina a Metoděje přicházející děti učit hlaholici.

Obvykle se děti na začátku tábora rozdělí do skupin, ve kterých pak zůstanou po celou dobu. Na tomto táboře je tomu jinak. Děti jsou rozdělovány do nových skupin každý den. Vedoucím při tom asistuje další důmyslný stroj, který dokáže na základě dodaných vstupních dat vytvořit ideální skupiny. Stačí pouze vhodit válečky se jmény dětí do horní násypky. Během několika okamžiků válečky vypadnou roztříděné do schránek jednotlivých skupin. Přestože jsou děti rozděleny do menších týmů, postupují všechny za společným cílem.

Důležitou součástí hry je kronikárium, krytý přístřešek umístěný ve středu tábora. Vystavují se v něm přibývající listy z kroniky, které popisují jednotlivá historická období. Každý sem může ve volné chvíli přijít a připomenout si, v jaké epoše se právě nalézá, a začíst se do zajímavých událostí našich dějin.

Organizátoři hry dělají vše pro to, aby se jim podařilo udržet děti v iluzi, že talíře a poklad skutečně pocházejí z těch dávných let. Poté co točník vydá indicie k nalezení talířů, děti s pomocí nově nabytých znalostí rozhodnou, kam se vydat, a velké putování může začít. Cesta povede od jednoho historicky důležitého místa k druhému, přes stará hradiště, muzea i kláštery. Již při nalezení pátého talíře je odhaleno místo, kde se hledaný poklad nachází. Ten je poté k nemalé radosti opravdu nalezen. A není to poklad ledajaký! Každý jeho nálezce si jej sice může odnést, na oplátku ovšem musí na místě sám nějakou cennost zanechat. Takto je poklad stále připraven pro další příchozí dobrodruhy. Je to poklad, který žije.

Na pozadí putování historií stojí tajemství devíti starodávných talířů. První zastavení je v pravěku, kde tanec znamená více než řeč. Jaká je typická pravěká pochoutka? Přece mamut na koprové omáčce! Ať už nikdo netvrdí, že hlaholice je mrtvé písmo. Ve středověku řemesla vzkvétala jako nikdy dřív. Středověcí rytíři se museli umět ohánět bodnými zbraněmi. Adept na rytíře. Jednoho dne to zvládne levou zadní. Víme, že první funkční automobil vyjel 108 let před vynalezením fonografu. To ale bylo kdy? Nezapomenutelná elegance první republiky při slavnostní večeři. Rozloučení s návštěvou z vyšších míst. Děkujeme, soudruzi! Dnes se bude na táboře poprvé jíst příborem! Nastává dlouho očekávaný okamžik. Závěrečné otáčení klikou tajemného stroje točník. Točník vydává indicie k nalezení starodávných talířů. Teď by mělo být víceméně jasné, kde se talíře nachází. Jeden z talířů nalezen v muzeu v Uherském Hradišti. Jak ukázaly talíře, poklad se skrývá na hradě Točník. Jde o živý poklad! V truhle zůstala spousta předmětů po předchozích objevitelích. Poslední návštěva zanechala v pokladu stolní fotbálek. Ten je náš. Co zanecháme my?

Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Přesčas Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Přesčas Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Přesčas Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Přesčas Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Přesčas Ukázka z knihy Táborová dobrodružství kapitola Přesčas